Storymap

hrana
Vidikovac Vela Glova

Brdo iznad Zastražišća, Vela Glova, izvorno se zvalo Stražišće, što znači ‘stražarska pošta’, zbog strateškog položaja na 316 metara nadmorske visine. Nalazi se na prapovijesnoj gradini još iz neolitika koja je štitila mjesto od napada sa mora. Na temelju nađene …

hrana
Jelsa in brief    

A brief tour with a map of a few of Jelsa’s sites of interest.